Изјава о одрицању одговорности

Disclaimer:

Ова веб локација (Црква креативизма Србија) садржи материјал који се може сматрати нетолерантним, али који засад остаје прихватљив под окриљем слободе вероисповести пре свега, слободе мисли, слободе савести, слободе мишљења, слободе изражавања и имплицитно право на политичко неслагање, загарантовано члановима 18. и 19. Универзалне декларације о људским правима, коју је усвојила и прогласила Генерална скупштина Уједињених нација Резолуцијом 217 (III) A од 10. децембра 1948. у Њујорку.

У Србији је на снази Закон о црквама и верским заједницама, према којем се, према Уставу, јемчи право на слободу савести и вероисповести. Тако да према члану I – II – III закона:

Члан 1

Свакоме се, у складу са Уставом, јемчи право на слободу савести и вероисповести.
Слобода вероисповести обухвата: слободу да се има или нема, задржи или промени вероисповест или верско уверење, односно слободу веровања, слободу исповедања вере у Бога; слободу да се појединачно или у заједници са другима, јавно или приватно, испољава веровање или верско уверење учествовањем у богослужењу и обављањем верских обреда, верском поуком и наставом, неговањем и развијањем верске традиције; слободу да се развија и унапређује верска просвета и култура.

Забрана верске дискриминације
Члан 2

Нико не сме бити подвргнут принуди која би могла угрозити слободу вероисповести, нити сме бити присиљен да се изјасни о својој вероисповести и верским уверењима или њиховом непостојању.

Нико не може бити узнемираван, дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и права.
Не постоји државна религија.

Ограничења испољавања верске слободе
Члан 3

Слобода вероисповести или верског уверења може бити подвргнута само оним ограничењима која су прописана Уставом, законом и ратификованим међународним документима, а неопходна су у демократском друштву ради заштите јавне безбедности, јавног реда, морала и заштите слободе и права других.

Верска слобода се не сме користити тако да угрожава право на живот, право на здравље, права деце, право на лични и породични интегритет и право на имовину, нити тако да се изазива и подстиче верска, национална или расна нетрпељивост.

Вебмастер је члан Цркве, локално познате као Црква креативизма. Креативизам је у ствари правно призната религија белаца, за белце. Она се, између осталог, противи хришћанству, мултикултурализму и марксизму.

Веб локација Цркве креативизма Србија има чисто информативне циљеве, стога није комерцијална страница и не остварује никакву добит, нити је „уреднички производ који се редовно дистрибуира јавности“, већ је архива у коју се уноси без унапред утврђених задатих рокова. Вебмастер такође задржава право да интервенише на веб локацији, модификује њен садржај, суспендује је, искључи је, слободно и без најаве, у било ком тренутку, по својој јединој и неупитној одлуци.

Везе и референце:

Веб локација Цркве креативизма Србија може да садржи информације из других извора спољних за ову исту страницу. Стога је препоручљиво обратити пажњу јер вебмастер не контролише друге веб локације и не мора нужно делити или одобравати мишљења и не може давати било каква уверавања нити преузети било какву одговорност за информације садржане на било којој другој веб локацији. Ни у ком случају вебмастер који је власник веб локације не може бити одговоран, директно или индиректно, за било какво незаконито понашање које се овде догоди.

Ауторска права:

Црквена имена – Црква креативизма и / или једноставније Креативизам – Србија, заједно или у комбинацији са симболом креативизма познатим прво као Simulacrum Candidus а затим Signum Album, или чешће Бели амблем нису власништво вебмастера. Симбол креативизма само је идентификациони логотип који се сматра генеричким за религију креатора.

Права која се односе на слике и текстове објављене на сајту припадају, према важећим прописима, ауторима истих који се увек морају цитирати.
 
Last Updated: February 14, 48 AC (2021 CE)