У шта ми верујемо

1. Ми верујемо у вечне законе природе који су доказани кроз науку, историју, логику и здрав разум.

2. Ми верујемо у највећи закон природе да је преживљавање нашег рода под било којим средствима и ма колико то коштало.

3. Ми верујемо да је наша раса наша религија.

4. Ми верујемо да је расна лојалност највећа од свих части и да је расна издаја највећи злочин.

5. Ми верујемо да шта је добро за Белу расу то је од највеће вредности, а шта је лоше по Белу расу да је то највећи грех.

6. Ми верујемо да је Бела раса најлепша и најузвишенија креација природе.

7. Ми верујемо да је Креативизам суштина Беле расне душе.

8. Ми верујемо да је Бела раса одувек била оснивач и креатор културе и цивилизације вредне пажље.

9. Ми верујемо да без Беле расе не би било ни осталих култура и цивилизација.

10. Ми верујемо да је за Белу расу прво потребно да преживи и да се рашири а то је једино могуће уз ЦЕНУ РЕВОЛУЦИЈЕ КРОЗ РЕЛИГИЈУ; због тога ми комплетно и категорички одбијамо јудео-хришћанске-демократске-марксистичке-либералне-феминистичке вредности данашњице и желимо њихову замену са новим и основним ценама, где је раса основ свега.

11. Ми верујемо да су Јевреји створили хришћанство, религију која је уништила сјајну римску цивилизацију а тренутно уништава Белу расу; због тога Хришћанство мора бити откривено, поражено и елиминисано у поретку спасавања Беле расе.

12. Ми верујемо да је само једна једина и права и револуционарна Бела расна религија КРЕАТИВИЗАМ – је убедљивији начин и далеко бољи логичнији, сагласнији, бистрији, значајнији, надахнутији од осталих религија, идеологија и политичких партија; због тога ми настојимо да све остале религије идеологије и партије заменимо овом религијом.

13. Ми верујемо у заједницу наше расне беле религије са нашим белим расним државама.

14. Ми верујемо у тоталну унификацију Беле расе на основама расне религије (КРЕАТИВИЗАМ) и једног расног језика (ЛАТИНСКИ) у светској белој расној заједници.

15. Ми верујемо да само једна, једина, истинита и револуционарна бела расна религија КРЕАТИВИЗАМ – је могућност не само вођства Белаца у победу, али и вођство даље белих народа наредних милион година ка новој белој ренесанси, бељем и светлијем свету, и славној ери белог супер човека.

16. Ми верујемо да Бела раса, њено биолошко и културно наследство, налази се на нападу њених смртних расних непријатеља: Јевреја, црнаца и осталих прљавих раса.

17. Ми верујемо да услед јеврејског подстицаја демографске експлозије обојених раса, ми морамо (питање живота и смрти) не само почети, већ морамо и победити у светском расном рату унутар овдашње генерације.

18. Ми верујемо да је RAHOWA (Racial Holy War – расни свети рат) испод победничке заставе једне, једине и истинитне и револуционарне Беле расне религије- КРЕАТИВИЗАМ- који је једини пут ка васкрснућу и амортизацији Беле расе.