Tag: Изјава о одрицању одговорности

Изјава о одрицању одговорности

Disclaimer:

Ова веб локација (Црква креативизма Србија) садржи материјал који се може сматрати нетолерантним, али који засад остаје прихватљив под окриљем слободе вероисповести пре свега, слободе мисли, слободе савести, слободе мишљења, слободе изражавања и имплицитно право на политичко неслагање, загарантовано члановима 18. и 19. Универзалне декларације о људским правима, коју је усвојила и прогласила Генерална скупштина Уједињених нација Резолуцијом 217 (III) A од 10. децембра 1948. у Њујорку.

У Србији је на снази Закон о црквама и верским заједницама, према којем се, према Уставу, јемчи право на слободу савести и вероисповести. Тако да према члану I – II – III …