Recent Posts

Shout It Out Loud!

Private

Private

2021 Jan 18 16:24:50
Happy Ray Day! 8)
Private

Private

2021 Jan 18 14:07:16
Happy James Earl Ray Day! RAHOWA!!!
Private

Private

2021 Jan 01 18:45:47
Happy New Year and Racial Greetings to all my racial family, from Br. Dustin Fletcher. 23/23

#17222545 Snake River C.I., Oregon.
Private

Private

2020 Nov 27 05:45:55

PM Joe Free in 23
Private

Private

2020 Nov 27 00:49:23
Nature's Eternal Religion by Ben Klassen

$45 from our friends at the National Alliance:
https://cosmotheistchurch.org/product/natures-eternal-religion-by-ben-klassen
Private

Private

2020 Nov 24 10:14:17
If you didn't know it before, understand it now: WE ARE AT WAR FOR THE SALVATION OF THE WHITE RACE. https://creativityalliance.com/forum/american-news/democrat-anti-white-supremacy-bill-blocked-by-senate-republicans/msg35313/#msg35313
Private

Private

2020 Nov 23 05:48:13
Private

Private

2020 Nov 11 15:42:52
Private

Private

2020 Nov 10 04:25:19
Mr Bean and Happy Days' Chachi to defend Freedom of Speech https://creativityalliance.com/forum/american-news/usa-votes-2020/msg35207/#msg35207
Private

Private

2020 Nov 09 09:15:38
Private

Private

2020 Oct 13 12:50:51

Vote Trump!
4 More Years of Prepping
. . .
War is Coming
Private

Private

2020 Oct 03 10:54:41
Private

Private

2020 Sep 29 17:02:06
Hello, welcome to the forum

Private

2020 Sep 29 16:11:50
Hello all.838
Private

Private

2020 Sep 27 02:16:14
Private

Private

2020 Sep 19 07:26:44
Private

Private

2020 Sep 02 12:22:24
Hail Rittenhouse!  :ok
Private

Private

2020 Aug 28 12:34:03
Kenosha gunman Kyle Rittenhouse a national treasure Watch Video:
 :ok
 
 https://creativityalliance.com/forum/american-news/riots-over-a-dead-nigger/msg34657/#msg34657
Private

Private

2020 Aug 18 08:29:37
NA Radio below has been updated. They have a new radio connection/IP Address.
Private

Private

2020 Aug 10 14:28:04
PM Joe's prison has changed its eCommunication methods for prisoners. PM Joe now phones me every day. If you want him to ring you, write to PM Joe. Send him your email address and he'll invite you to corrlinks.com where you can send him money and he'll call you.
Private

Private

2020 Aug 06 01:59:05
Private

Private

2020 Jul 27 07:06:50
New White Rangers Calling Card - for the Enemies of the White Race ...

https://creativityalliance.com/forum/gallery/picture/2813
Private

Private

2020 Jul 27 01:32:30
Rahowa!  ;D
Private

Private

2020 Jul 25 16:34:16
Never in my political activism have I been with or visited our Enemy the Creativity Movement and boom! Check my Emails today and I have 5 days worth of Emails from the Movement talking and posting * about the Kike and their TalMud. WTF?

RAHOWA!!!
Private

Private

2020 Jul 24 21:29:10
Do your part to aid in the survival, expansion, and advancement of our beautiful White race. Join the Church of Creativity today. https://creativityalliance.com/join
Private

Private

2020 Jul 18 12:13:14
RaHoWa!
Private

Private

2020 Jul 18 11:59:56
Good news everybody! There was an update to the Shoutbox addon for the Forum, so I quickly updated the Shoutbox and now ... The Shoutbox is Back! All hail and rejoice.

N.A. Radio

Author Topic: Hollandic: Veel gestelde vragen over CREATIVITY van

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Private

  • Church Administrator, Creativity Alliance
  • Forum Administrator
  • Posts: 7,724
  • Total Likes: 1419
  • The Church of Creativity South Australia
    • Private
    • My Awakening as a White Racial Loyalist
Hollandic: Veel gestelde vragen over CREATIVITY van
« on: 31 January 2010 at 06:57 »
Veel gestelde vragen over CREATIVITY van
 

•  Over CREATIVITEIT

•  Over Racisme

•  Over Haat

•  Over Christendom

•  Over Hiernamaals (leven na de dood)

•  Over Geloof

•  Over Joden

•  Over Politiek

•  Over God

 

 

Samenvatting

 

Na zesduizend jaar feitenvastlegging, heeft ons volk eindelijk een godsdienst

( geloof ) van en voor ons volk zelf. Deze godsdienst heet CREATIVITY.

Het is opgericht uitsluitend ten behoeve van de Overlevering, Uitbreiding en Bevordering van ons Blanke Ras. Uiteraard geloven wij dat wat goed is voor het Blanke Ras het hoogste goed (deugd) is en wat slecht is voor het Blanke Ras het toppunt van zonde is.

 

Dit inzicht is verkregen door het waarnemen van de Eeuwige Natuurwetten,

door geschiedenisbestudering en door gebruikmaking van het logische- en

gezonde verstand waar iedereen mee geboren is: de hoogste Natuurwet is de

overleving van je eigen soort; de geschiedenis heeft ons geleerd dat het 

blanke ras verantwoordelijk is voor alles wat men voortgang noemt op deze

aarde; en dat het daarom logisch en zinnig is om veel belang te hechten aan

ras en alle tegenideeŰn te verwerpen.

 

Door de geschiedenis heen heeft ons volk dreigementen gekend, maar nooit

eerder werd ons volk zo geconfronteerd met dreigementen als vandaag de dag.

Vandaag de dag, is het biologische bestaan van ons volk twijfelachtig.

In 1920 bijvoorbeeld, was een van de drie mensen op deze planeet blank.
Nu is dat alleen ÚÚn op de twaalf.

Als deze trend zich zo voortzet, kun je dan voorstellen wat de complexiteit in de wereld zal zijn in de komende honderd jaar?

 

Hoe heeft deze calamiteit kunnen ontstaan? Het is ontstaan door een verkeerde

gedachtegang van ons eigen volk.

Tot zover heeft ons volk zich alleen bezorgd gemaakt over allerlei problemen en niet de zorg om de eigen overleving.
Op eigen kosten hebben wij elk ander ras gesubsidieerd, waardoor hun aantal toenam, terwijl op hetzelfde moment de blanken de grootte van hun families terugschroefden, of door zelfzuchtigheid of door slecht betaalde salarissen en overdreven hoge belastingen. We hebben ons onderverdeeld in allerlei organisaties met als gevolg, dat niemand zich afvroeg: Zullen de blanke kinderen nog een toekomst hebben?

Met CREATIVITY is dit het uitgangspunt en alle andere uitgangspunten zullen

altijd goed overwogen moeten worden.

 

Wijd verbreid begint ons volk de dynamische, inspirerende overtuiging

en vertrouwen in CREATIVITY te omarmen. Het blanke ras waar dan ook,

begint hun oude verschillen en onderverdelingen naast zich neer te leggen

en komt nu als een sterk volk op voor hun eigen belang. Meer en meer begint ons eigen volk zich te realiseren, dat als de blanken niet voor de eigen toekomst zorgen, niemand anders dat zal doen.

Dientengevolge zullen onze kerken zich over de hele wereld verspreiden,

zullen onze predikanten het woord van de blanke eenheid prediken en zullen

onze leden vurig het woord bij iedereen verkondigen, onze blanke medemens.

Na het lezen van dit pamflet hopen wij, dat je meer informatie wilt hebben,

en ook besluit om lid te worden van onze kerk, de CREATIVITY, en

besluit ons bij te staan in deze historische strijd.

 

Wie is de ”Schepper”?

Het blanke ras. De blanken zijn de grondleggers van alle nuttige

culturen en beschavingen. Daarom worden de aanhangers van ons raciaal

geloof Creators genoemd.

(RAHOWA is een afkorting voor Racial Holy War! ( raciaal heilige oorlog ))

 

De Christenen hebben een kruis als symbool voor hun Christenheid, welk

symbool hebben de Creators ( Scheppers )?

De Simulacrum(voorstelling/beeld) Candidus of Blank Embleem, ontworpen

door Ben Klassen ( oprichter en eerste Opperpriester van CREATIVITY).

Uiteraard staat de “W” voor Witte(Blanke) Ras, dat wij beschouwen als

het hoogste goed op deze aardbodem. De Kroon vertegenwoordigt

onze adellijke positie in ons Natuurlijke wereldstelsel, aangevend dat 

wij de Elite zijn. Een aureool duidt aan dat wij ons ras zien als iets

unieks en onschendbaars boven alle andere waarden.

 

Hoe zou je de doelstelling van jouw geloof CREATIVITY in een zin

kunnen samenvatten?

De doelstelling in een zin zou zijn: De Overleving, Uitbreiding en

Verbetering van het blanke ras.

 

Waarom is dat zo belangrijk?

Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ons geloof is gebaseerd

op het toppunt van waarheid, t.w.: De Eeuwige Natuurwetten. De natuur vertelt

aan elke soort om uit te breiden en zichzelf te verbeteren tot het hoogst

mogelijke. Omdat het blanke ras de beste prestatie is van de natuur en omdat

wij het blanke ras vertegenwoordigen, kan er onmogelijk een andere doelstelling zijn die zelfs in belangrijkheid vergeleken kan worden.

 

Gewoonlijk verwerpen racisten en antisemieten deze kwalificaties.

Jullie aanvaarden deze. Waarom?

Omdat de eerste voorwaarde voor onze vereiste overwinning is om

volstrekt eerlijk te zijn over wat wij zijn en wat niet. Wij zijn

racisten omdat wij in naties geloven. Wij zijn antisemieten, omdat

wij ons tegen de Joden verzetten.

 

Is jouw geloof niet gebaseerd op haat?

Neen, integendeel. Het is gebaseerd op liefde – liefde voor

het blanke ras.

Daarnaast, uitgaande van de Eeuwige Natuurwetten is CREATIVITY

verder gebaseerd op de lering uit de geschiedenis, op logica en

gezond verstand.

 

Creativity wordt vaak omschreven met woorden als “haatzaaier”,

 “haat organisaties”, “haat uitlatingen”. Is dat geoorloofd?

Neen, het is niet geoorloofd omdat elke organisatie—in welke vorm

dan ook--iets of iemand haat. Omdat andere religies niet betiteld

worden als “haat” groeperingen enz., waarom worden wij dat dan wel?

Wij staan haat ten opzichte van andere rassen niet voor, maar wel de liefde

voor ons eigen ras.

 

Maar is haat tegen de Joden, zwarten en andere gekleurde mensen

niet een essentieel onderdeel van jullie geloof?

Klopt, maar als je ergens in gelooft en datgene waar je in gelooft

wilt beschermen, je eigen familie, je eigen blanke ras; dan is 

haat jegens de vijand iets normaals en onvermijdelijk. Liefde en haat

zijn twee kanten van dezelfde medaille. Alleen een hypocriet en een leugenaar

zal de strijd aangaan tegen zijn vijanden en tegelijkertijd liefde afkondigen.

 

Maar zijn niet alle, aan Christenen toegeschreven wreedheden door en door

begaan door mensen die niet geloofden in Christelijke naastenliefde?

Sinds deze moorden, martelingen en vervolgingen, uitgevaardigd

door de hoogste leiders en autoriteiten van de verscheidene kerken zelf,

zoals de Paus, door Zwingli, Luther, Calvijn enz., moeten wij 

aannemen dat de Christenleer, die onder de gunstigste omstandigheden

dubbelzinnig, tegenstrijdig en hypocriet zijn, verantwoordelijk stellen

voor het voortbrengen van zulke personen en deze vorm van krankzinnigheid.

Als we het Nieuwe Testament erbij nemen, zien we Christus zelf haatadvies

geven zoals bijvoorbeeld in Lucas 14:26: “Als wie dan ook naar mij toekomt,

en niet zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeder en zusters, ja en ook zijn eigen leven haat, kan onmogelijk mijn volgeling zijn.”. Wat een idioot en vernietigend advies!

 

Waar moeten we nu CREATIVITY plaatsen m.b.t. haat en liefde?

Wij zijn aanhangers van de eeuwige wijsheid van de Natuurwetten, die

haaks staat op de christen zelfmoordlessen. Waar het christendom zegt

om ”jouw vijanden lief te hebben” en je eigen soort te haten 

( zie Lucas 14:26 ) beweren wij juist het tegenovergestelde. Om te kunnen

overleven zeggen wij, dat wij degenen die een gevaar voor ons voortbestaan

zijn moeten overwinnen en vernietigen; nl. onze dodelijke vijanden. Op

hetzelfde moment pleiten wij voor liefde en bescherming voor alles 

wat ons lief is: onze familie en ons ras, wat een verlengstuk is

op de familie.

 

Wat is het verschil met het christendom?

Het christendom leert ons om jouw vijanden lief te hebben en je eigen

soort te haten, terwijl onze leer juist het tegenovergestelde is, nl.

haat en vernietig de vijand en heb je eigen soort lief. Daar waar het

christendom zelfmoord predikt, roept onze geloofsbelijdenis de

meest creatieve en opbouwende krachten op, inherent aan het blanke ras.

Daar waar de Christenen vernietigers zijn, zijn wij bouwers.

 

Wat bedoel je met Christenen zijn vernietigers?

Het christendom geeft vernietigend advies, zoals “heb je

vijanden lief”, “verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen”,

“bestrijdt geen kwaad”, “veroordeel niet”, “keer je andere wang toe”. Iedereen

die zulke zelfmoordadviezen opvolgt, zal heel snel hun eigen, hun familie, hun ras en hun land vernietigen.

 

Als het christendom werkelijk zo zelfvernietigend is als je zegt, hoe

verklaar je dan het feit dat het bijna 2000 jaar heeft weten te overleven?

De pokken heeft langer overleefd, maar de aan de slachtoffers toegebrachte schade was vernietigend. Op dezelfde manier heeft de geloofsbelijdenis en de kerk bijna 2000 jaar kunnen overleven, maar de afschuwelijke schade 

die het heeft toegebracht aan het blanke ras is weer zo iets.

De voor de Joden eerste doelstelling m.b.t. het in elkaar flansen van het

Christendom was het vernietigen van hun aardse vijanden, het Romeinse Rijk.

Dit ging hun stoutste verwachting te boven. Tweeduizend jaar geleden,

voor de komst van het Christendom, had het Romeinse Rijk een 

verbazingwekkend hoge levensstandaard, kunst, literatuur, wetgeving,

wegenbouw en taal ontwikkeld en op een groot aantal andere gebieden, wat nu

een stempel gedrukt heeft op de voortgang van de blanke beschaving.

 

Beginnende met het bewind van Augustus Caesar, heeft Rome twee

eeuwen van vrede en voortgang gekend (bekend als Pax Romana), de

langste in de geschiedenis. Toen het christendom zich verspreidde en meer en

meer de Romeinse gedachtegang vergiftigde, verloren de goede Romeinen

de realiteitszin en begon hun gedachten af te dwalen naar het “luilekkerland”

van de geesten in de lucht, gevoed door angst voor de vernederende

martelkamer, HEL. Het gevolg was de ondergang van het Romeinse Rijk,

en het blanke ras viel terug in chaos, barbarisme en duizend jaar

van Donkere Jaren. Armoede, onwetendheid en bijgeloof weelden tierig.

Als een monster sprong de Christelijke Kerk er bovenop en buitten

deze belabberde situatie uit. Maar de kerk zelf werd groter en

machtiger.

 

Gelooft CREATIVITY in een hiernamaals (leven na de dood)?

Nee, daar geloven wij niet in – omdat er geen enkel bewijs is

van een dergelijk “luchtkasteel-na-de-dood”; noch, goddank

geloven wij in “fry-in-the-sky-when-you-die”.

 

Waar geloof je dan wel in?

CREATIVITY staat voor de Eeuwige Natuurwetten toegekend aan alle aspecten

van het leven, inclusief en speciaal ten behoeve van ons ras. Om

de hele scope en breedte van onze geloofsovertuiging te kunnen omvatten,

moet je de NATURE'S ETERNAL RELIGION en de WHITE MAN'S BIBLE bestuderen.

 

Wat is het kenmerk van die geloofsovertuiging?

Het doel van ons geloof is kortweg het bevorderen van het belang

van ons ras, het blanke ras, waarvan wij geloven dat dit het toppunt 

is van de scheppende natuur.

 

Is er een gulden regel in jouw geloof?

JA, die hebben wij in ons geloof en het komt totaal niet overeen

met de gulden regel die gewoonlijk wordt geaccepteerd in de

Joods-christelijke filosofie. Onze gulden regel kan als volgt

samengevat worden: Dat wat goed is voor het blanke ras is het

hoogste te bereiken goed; dat wat slecht is voor het blanke ras

is een doodzonde.
Zie pagina 274 van NATURE'S ETERNAL RELIGION.

 

 

Geloof je zelf niet in de gebruikelijk geaccepteerde gulden regel

van “Behandel anderen zoals je zelf wenst behandeld te worden?”

Nee, daar geloven wij niet in om reden, dat als je het van heel nabij

bekijkt, net zoals vele van de andere geheimtaal van de Joods Christen

bijbel, de zogeheten gulden regel slaat nergens op.

Om enkele voorbeelden aan te halen: Wij behandelen onze vijanden niet

hetzelfde als dat wij onze vrienden behandelen. Onze verstandhouding

naar onze medewerkers is niet hetzelfde als naar onze baas. Onze

relatie naar onze kinderen is niet hetzelfde als dat naar onze ouders.

Onze relatie naar leden van het blanke ras moet niet hetzelfde zijn

als naar leden van het zwarte ras, bijvoorbeeld en wij verwachten dat

ook niet andersom. Het aantal aan te halen voorbeelden is eindeloos en

na goede bestudering daarvan is het een compleet onwerkbaar principe.

 

Is er binnen CREATIVITY iets zoals de Tien Geboden?

Wij hebben Zestien Geboden, die de basisfilosofie van onze

geloofsbelijdenis voortzet. Echter, ons geloof en ons programma

is niet gelimiteerd tot deze 16 geboden, maar de verdere

onderverdeling van onze filosofie wordt volledig uitgelegd

in NATURE'S ETERNAL RELIGION en de WHITE MAN'S BIBLE.

 

Op welke principes baseer je de Zestien Geboden?

Zij zijn gebaseerd op de meest solide en voorstelbare fundamenten,

nl. De Eeuwig durende Natuurwetten. Op pagina 26 van NATURE'S ETERNAL RELIGION

aan het eind van Hoofdstuk 1, hebben wij 24 waarnemingen en

conclusies van deze Natuurwetten gerubriceerd. Het grootse gedeelte van waar

wij in geloven, geloofsbelijdenis, filosofie en feitelijk ons totale programma is gebaseerd op deze 24 observaties.

 

Waarom beperk je jouw interesse alleen tot bevoordeling van enkel het blanke ras? Ben je niet ge´nteresseerd in het hele mensdom?

De natuur leert ons om voor je eigen soort op te komen en alleen

maar voor je eigen soort.

Wij achten geen enkel van de modderrassen als eigen soort. Zij

kunnen een ondersoort zijn van een mogelijke voorvader, of niet. In

ieder geval, wij achten dat het blanke ras is verheven tot de hoogste

top van de menselijke schaal, met variŰrende gradaties van lagere

ondersoorten. Negers bevinden zich zonder twijfel op de onderste

sport van de ladder, niet ver boven apen en chimpansees.

 

Maar kan jouw programma niet menslievender en hulpvaardiger zijn

naar andere rassen toe, en tegelijkertijd het blanke ras promoten?

Het antwoord op deze nogal lastige vraag is nadrukkelijk “NEE!”.

Wij zijn niet voornemens om de modderrassen te helpen met voortgang,

vermenigvuldigen en ons te laten verdringen van de toch al beperkte ruimte op deze planeet.

 

Waarom niet?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we weer terug naar de basis

Natuurwetten, die aantonen, dat elke soort of ondersoort zijn

natuurlijke vijanden heeft, en het is een keiharde waarheid, dat de

dodelijkste vijanden van het blanke ras in de eerste plaats de Joden zijn

en op de tweede plaats alle andere modderrassen die meedingen naar voedsel 

en levensruimte op deze toch al beperkte planeet. We hebben maar twee

keuzes:

(a) of rassenvermenging en samensmelten met de moddermensen over

de hele wereld om zodoende het blanke ras naar beneden te halen en

te vernietigen, of de leer van de the CHURCH OF THE RAHOWA! na te leven

te weten,

(b) houdt ons ras puur en groei uit totdat we uiteindelijk alle goede grond op de planeet Aarde bewonen.

 

Houdt dit niet confrontatie in, in werkelijkheid, een bloedbad,

waardoor het blanke ras mogelijk weggevaagd wordt?

Niet per definitie. Het programma van the CHURCH OF THE RAHOWA! is

juist om het blanke ras uit te breiden en de modderrassen samentepakken

zonder enige, noodzakelijke open oorlogvoeringen aan te gaan of noodzakelijke moorden. Als wij dat doen, dan hanteren wij hetzelfde principe als kolonisatie en in uitbreiding in westelijke richting van Amerika. Tijdens deze grote en productieve mijlpaal van het blanke ras blijven wij onverstoord uitbreiden in westelijke richting door land toe te eigenen, dat bezet was door een inferieure menselijke ondersoort, nl. de Indianen. Het is waar dat er mindere klassen waren, maar er was geen enkele open uitroeiingoorlog gaande. Had Amerika niet volhard in zijn programma om onverstoord de Indianen samen te pakken, dan zouden wij nooit dit bolwerk van het blanke ras, wat wij Amerika noemen, hebben kunnen bouwen.

 

Maar is dit niet wreed en onmenselijk?

Nee, dat is het niet. Het is gewoon een keuze of je jouw

eigen toekomstige nageslacht zuiver wil houden, intelligente blanke

mensen wil laten overleven en deze aarde weer te bevolken, of dat je

hen liever ziet samensmelten in een vloedgolf van modderrassen. In het

laatste geval, alle schoonheid, cultuur en beschaving zal verdwijnen.

Hoe meer we de modderrassen helpen om uit te groeien en te vermenigvuldigen,

hoe meer we onze eigen toekomstige generaties beroven van voedsel, ruimte en

bestaansrecht op de planeet Aarde. Bovendien hebben de modderrassen

ons hetzelfde aangedaan in dit stadium. Zij hebben gewelddadig de blanke

populatie verdreven en vermoord in Afrikaanse landen en ik zou willen

toevoegen met medewerking en hulp van de Joden en blanke verraders. Onze, hier

in Amerika door Joden gecontroleerde regering stimuleert de uitbreiding

en aantaltoename van de negers in de USA en krimpen de blanke 

bevolking in, zodat na enkele generaties praktisch de hele USA of compleet

zwart of gemengd is.

Vreemd is het in ieder geval, dat het schijnt, de bloedende harten, die zo

begaan zijn met de overleving van de modderrassen totaal onverschillig staan

tegenover deze rassenvermenging en vernietiging van het blanke ras, een 

proces dat zich nu voor onze eigen ogen afspeelt.

 

Als zodanig verwoord in jouw boek "Nature's Eternal Religion"

bepleit je dan juist niet de uitroeiing van de Joden?

Nergens in ons boek suggereren we ooit om iemand te vermoorden. Ons

programma is simpel het verenigen van het blanke ras ten behoeve van

de eigen overleving en bescherming, uitbreiding en vooruitgang. Omdat

het blanke ras de Natuurwetten t.b.v. eigen behoud duidelijk heeft geschonden

en daarvoor in de plaats dom en idioot heeft meegewerkt aan de uitbreiding en

toename van onze vijanden, een grote hoeveelheid van modderrassen,

bevinden we ons nu op een op springen staande catastrofe. Wij CREATORS

pleiten sterk om deze hulpwaanzin aan onze vijanden te stoppen en

dat zij zichzelf maar moeten zien te redden en dat wij alleen maar voor ons zelf opkomen.

 

Maar betekent dit dan niet het verval en misschien wel de uitroeiing

van de kleurlingen?

Best mogelijk, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid, noch is

het onze zaak. Een natuurwet is, dat elke levensvorm op deze planeet

te maken heeft met een overlevingsstrijd en op eigen kracht moet

wedijveren met alle andere levensvormen. In geen enkel geval, bij

geen enkele levensvorm doet een strenge en superieure levensvorm

vrijwillig een stap terug om de zwakkere en inferieure levensvorm te

helpen, zodat zij mogelijk samendrommen op de aarde. Geen enkele

andere levensvorm, met uitzondering van het blanke ras houdt zich bezig

met een dergelijke waanzinnige filosofie. Wij CREATORS zeggen dat dit

zelfmoord is en dat wij drastisch onze koers moeten wijzigen. Vroeger

of later zal iedereen overlijden, maar het is een zaak van overleving

van onze eigen mensheid, ons eigen soort, waar we in ge´nteresseerd zijn. 

Omdat er nu eenmaal niet genoeg land, voedsel en geen enkele reden is om de

uitbarstende meute van modderrassen te ondersteunen, is de wezenlijke vraag

als al eerder gezegd: willen we onze eigen soort laten overleven, of 

accepteren we het ombrengen van onze eigen toekomstige generaties in een 

wereld overstroomd met tweederangs modderrassen?

 

Haat je de politie en militair personeel?

Waarom gebruik je in jouw boek de term “nikkers” in plaats van het

tonen van enig respect voor zwarten en hen “Negers” noemen?

Dit is een doelbewuste woordkeuze. Zoals we op pagina 42 in

NATURE'S ETERNAL RELIGION al uitdrukken, moeten wij stoppen

hen te vertrouwen en te respecteren, omdat zij daar geen recht op

hebben, het niet verdienen en nooit hebben verdiend. Wederom is het vreemd

dat dezelfde mensen die zo door nikkers gekrenkt zijn en niet hun passend

respect krijgen, totaal onverschillig staan tegenover de wrede, ongegronde

aanvallen door nikkers en andere modderrassen richting het blanke ras 

en geen enkele vinger uitsteken om hun eigen soort te verdedigen. Zij

schijnen het vrij normaal te vinden dat nikkers hun eigen ras trouw moeten

zijn, de Joden voor hun eigen ras, maar als de blanke gevraagd wordt om 

trouw te zijn aan hun eigen ras, dan worden ze, zelfs door leden van

hun eigen ras betiteld als racist, fanaticus, Nazi en vele andere

door Joden bedachte degenererende woorden.

 

Waarom kies je de Joden, die minder dan 1 procent van de wereldbevolking

omvatten als jouw nummer 1 vijand?

Er zijn vele goede en gegronde redenen voor waarom de Joden deze

speciale titel verdienen. (a) Het Joodse ras, voor meer dan duizend

jaar verenigd door hun Moza´sche godsdienst, is door de eeuwen heen

en tot vandaag de dag het meest krachtigste ras op deze aarde.

(b) Zij controleren niet alleen de nieuwsmedia, televisie netwerken,

kranten en het geld op de wereld, dus ook van de USA, maar door

zulke krachten controleren zij ook nog de wereldregeringen.

(c) In feite controleren zij het grootste gedeelte van de power

zenuwcentra in de USA en over de gehele wereld. (d) Het is hun eeuwenoude

traditie, niet alleen voor jaren, maar voor duizenden jaren om het blanke

ras neer te halen, samen te laten smelten en te vernietigen. (e) Hierin

waren zij zeer succesvol. Daarom concluderen wij, dat dit het grootste

dreigement is voor de verdere overleving van het blanke ras.

 

Nu je beweert dat het vermoorden van de Joden niet jouw doelstelling is,

wat stel je dan voor?

Het is ons voornemen, om de Joden van hun power te beroven en hen eventueel

uit ons land te verdrijven terug naar IsraŰl, of elk deel van de wereld

waar zij verkiezen te leven als in hun eigen land ( misschien ook het

eiland Madagaskar) zonder andere mensen van hun eigen gestichte land te

beroven.

----------------------------------------------------

Hoe ben je voornemens om dat te doen?

Door het blanke ras te verenigen en te organiseren en door de

geloofsovertuiging en programma van de CHURCH OF THE RAHOWA! Door raciale

trouw jegens ons eigen blanke ras kameraden te prediken en te promoten

en bewust te maken van hun trotse en prachtige erfgoed, we geloven dat wij

de volle kracht van het blanke ras in beweging kunnen brengen om zodoende

de controle van onze eigen regering en bestemming terug kunnen winnen.

Hebben we dat allemaal gedaan, dan geloven wij dat het gevecht tegen de

Joden, de nikkers en de wereldse modderrassen zo goed als gewonnen is.

Alleen maar het verspreiden van tien miljoen kopieŰn van NATURE'S ETERNAL

RELIGION en de WHITE MAN'S BIBLE zet ons op de weg naar overwinning.

 

Waarom geloof je dat een religieuze organisatie een beter middel is

om het gewenste doel te halen dan een politieke partij?

Er zijn verscheidene redenen waarom wij overtuigd zijn dat een

religieuze basis beter is dan een politieke partij voor deze klus.
(a) Religie omarmt juist elk aspect van een mensenleven-economie,

moraal, gewoontes, wet, regering, opleiding, voortbrengen van gezonde

kinderen, en boven alles uit, in ons geloof, de overleving, uitbreiding

en verbetering van ons eigen ras. (b) Een politieke partij, echter heeft

een meer nauwgezette basis. (c) Persoonlijke trouw spreekt de politiek

minder aan. (d) Religie echter heeft een diepere en meer wijze

invloed op de gehele levensloop. 

(e) Bovendien toont de geschiedenis ons dat religie het duizenden

jaren kan volhouden, terwijl praktisch elk andere menselijke

organisatie, of het nou regering, naties, financiŰle rechtspersonen,

politieke partijen of wat dan ook zijn, relatief een korte levensduur 

beschoren zijn, enkelen houden het vijf jaar of korter uit om dan van

het toneel te verdwijnen. Van de duizenden politieke partijen die de

revu passeerden heeft een enkele het langer dan misschien vijftig jaar

volgehouden en een heel klein aantal langer dan honderd jaar. In

tegenstelling tot dit heeft de joodse Moza´sche religie het al verscheidene

duizenden jaren uitgehouden en is het de hoeksteen van de overleving van

het Joodse ras, om maar niet te spreken van de verschrikkelijke vernietigende

afscheidingen in het leven en ondergang van andere naties.

 

Maar heeft Hitler┤s poging om het communisme en de Joden te overwinnen

jou niet ontmoedigd om het weer te pogen?

Zeer zeker niet. Terugkijkend op de Joodse strijd tegen de Romeinen,

ontdekken wij dat het hen eeuwen heeft gekost om de Romeinse geest te

vergiftigen met het Christendom, wat uiteindelijk hun ondergang kostte.

Het feit was, dat de Joden eensgezind waren en door hun vasthoudende

doorzettingsvermogen hen uiteindelijk de overwinning bezorgde. Op dezelfde

manier heeft de overlevingsstrijd tussen Rome en Carthagen vele oorlogen,

menige campagnes en meer dan honderd jaar gekost voordat een als winnaar

boven kwam. We herhalen eens te meer, dat het blanke ras, met nog steeds een

ledenaantal van 500 miljoen mensen nog lang niet klaar is. Lukt het ons

om maar 10 miljoen kopieŰn van NATURE'S ETERNAL RELIGION en de WHITE

MAN┤S Bible onder onze raciale kameraden alleen in de US te verspreiden,

dan beschouwen wij de strijd tegen de Joden en de nikkers zo goed als

gewonnen. Dit is zeker niet onoverkomelijk, noch een onmogelijk streven.

Wij zijn vastberaden om deze strijd te winnen en dat zullen we zeker doen.

 

Wat zie je als het grootste probleem om jouw strijd te winnen?

Het overwinnen van de nikkers, de Joden en de modderrassen in het algemeen

is niet ons hoofdprobleem, maar de heropvoeding van de gedegenereerde en

verdraaide gedachtegang, die de geesten van het blanke ras hebben vergiftigd

over vele eeuwen heen. Ondanks het feit dat het blanke ras het meest

intelligentste schepsel is op het gebied van logica, wiskunde, wetenschap, 

uitvindingen, medicijnen en op honderd andere creatieve en productieve

gebieden, maar als het op de kwestie van ras en religie aankomt, schijnt

het blanke ras onverklaarbaar verdoofd te zijn als onder invloed van een

geestvernauwende verdovend middel. En op een of andere manier is de geest

van de blank man bekrompen alsof het vergiftigd is. En dit gif is de

propaganda die de Joden door de eeuwen heen hebben opgedrongen aan het blanke

ras.

Het Christelijke geloof is het krachtigste verspreidde gif dat tersluiks

de gedachtegang van de blanke man is binnengedrongen. Dus is onze grootste

uitdaging om dat geloof te vervangen voor een gezonde raciaal geloof ten

gunste van onze eigen overleving, uitbreiding en bevordering. Zodra wij

de gedachtegang van de blanken kunnen ontwarren, hebben wij met betrekking

tot onze problemen de strijd al gewonnen. Het beschikbaar stellen van

10 miljoen exemplaren van NATURE'S ETERNAL RELIGION en de WHITE MAN'S BIBLE

aan onze blanke raciale kameraden zou een grote stap zijn in de goede

richting. Dat zal meer zijn dan waar het blanke ras op zou rekenen!

 

Zo als je dat zegt, hoe stel jij je het “ontwarren van de gedachtegang

van de blanken” voor?

Dit is het moeilijkste gedeelte van de taak, maar zeker niet

onmogelijk. Als we teruggaan naar Adolf Hitler, zien we er slot van rekening,

dat hij zeer succesvol was in het wijzigen van de manier van denken

van de Duitse bevolking over communisme, radeloosheid en zelfvernietiging naar

een gedachtegang van levendige creativiteit, constructieve productiviteit en 

herstelling van een meest opbouwend vertrouwen in hun eigen volk. Wij geloven

dat wij hetzelfde kunnen doen voor het blanke ras van de wereld, door

uitgebreide promotie en distributie van onze boeken NATURE'S ETERNAL RELIGION

en de WHITE MAN’S BIBLE en dat completeren met de CHURCH OF THE RAHOWA!.

Als de Joden de Christelijke kerk zodanig kunnen verenigen t.b.v. de

vernietiging van het blanke ras, dan kan het blanke ras dit eveneens

doen ten behoeve van de eigen overleving.

 

Gelooft CREATIVITY in God?

Zo┤n vraag is net zo onduidelijk als de vraag: Geloof je in een

“X hoeveelheid”?. Er zijn miljoenen verschillende versie van “God”.

Er is een Joodse versie—een wraakzuchtige God die alleen is ge´nteresseerd in

de voorspoed van de Joden en het herhaaldelijk vermoorden en vernietigen van

de Joodse vijanden. Er is een Mohammedaanse God, Allah; er is een “liefde”

God van de Christenen. De vrouwenpartij (emancipatie) zegt dat God een

vrouw is, de nikkers zeggen dat hij zwart is. Dan is daar ook de hocus-pocus

over de heilige drie-eenheid, dat van de vader, de zoon en de heilige geest

allemaal verenigd in een persoon. Hoewel de meeste versies verzonnen zijn

door mensen in een menselijke gedaante, andere versies zoals die van de

Kerk van de Religieuze Wetenschap zeggen dat God een vluchtige geest is,

net als ether en zeker niet in een vorm van een menselijke gedaante. Dit

zijn enkele versies uit miljoen anderen. Zelfs leden van dezelfde

geloofsgenootschap verschillen sterk en laten hun voorstellingen welig tieren.

Maar er is geen enkel bewijs om al deze nonsens te staven. De uitkomst

van deze wilde proclamaties is, dat niemand een onderbouwing heeft op

deze beweringen te staven, waardoor de algehele uitkomst is over een

zgn. God nihil is. Daarom ontkennen wij, CREATORS, al deze nonsens over

engelen en duivels en goden en alle overige, idiote spookverhalen.

Wij gaan terug naar de werkelijkheid en terug naar de Eeuwige

Natuurwetten, wat voor de blanke man een enorme kennisbron is.

 

Je gelooft dus ook niet in een hiernamaals (leven na de dood)?

Nee, daar geloven wij niet in. Een hiernamaals in christelijke termen

impliceert een HEMEL en een HEL. Het impliceert ook, dat volgens de

Christen ethiek mensen vol zonden zijn en 99 procent in de HEL belanden,

dat hun “God” een afschuwelijk monster is, die elk detail van voor naar

achter kent, dan zorgvuldig de mensen creŰerde, zodanig, dat Hij

voor altijd de overgrote meerderheid kan martelen in een reusachtige 

brandkuil, om hen te zien schreeuwen, sissen, branden en roosteren tot   

in de eeuwigheid. Wat een verschrikkelijke nachtmerrie! Een ding dat de

CHURCH OF THE RAHOWA! aan onze medemensen geeft is VRIJHEID VAN ANGST

VAN HEL.

 

Ben je niet bang om betiteld te worden als een Athe´st?

A. Helemaal niet. Wij beschouwen de term “Athe´st” als een degenererend

en smerig woord. Voor een Mohammedaan is elke ongelovige, inclusief de

Christenen ontrouwe honden. Welnu, een Christen zou zo┤n omschrijving als

“ontrouwe hond” niet accepteren alleen maar omdat ze niet in Mohammed geloven.

Evenmin accepteren wij het degenererende smerige woord “Athe´st” van

de Joden en de Christenen, alleen omdat we niet in hun idiote verzameling

van spoken-in-de-lucht geloven.

 

Omdat CREATIVITY noch gelooft in een Opperwezen, noch in een

hiernamaals, hoe kan je dan aanspraak maken op een religie?

A. Wij hebben elk legitiem recht op deze eis. (a) De vigerende Grondwet van

de USA verbiedt elke autoriteit, wereldlijke godsdienst of niet, af

te bakenen van of het wel of geen godsdienst is.

Kortweg, als je beweert een godsdienst te zijn, dan is dat net zo

wettig als elk andere claim van de tegenpartij. (b) Een van Webster┤s

vele godsdienstdefinities is: “ Een oorzaak, principe, grondbeginselen

in stand gehouden door vurigheid, toewijding, bewustzijn en vertrouwen:

een waarde die we als meest belangrijk moeten nastreven. Ons vertrouwen

zetelt in de toekomst van het blanke ras en onze beginselen worden uiteengezet

in de Eeuwige Natuurwetten, speciaal in de ZESTIEN GEBODEN. (c) Er zijn

verscheidene hoofdreligies bekend als Nonthe´sme. Hieronder bevinden zich

Confucianisme, Tao´sme, Boeddhisme, enkele Hindoe sekten en vele anderen.

Hoewel zij veel mystiek en hocus-pocus bevatten, komen wij ze niet

tegemoet, het punt is dat ook zij niet geloven in een God, maar 

sociale ordes prefereren, die zekere morele waarden voorstaan.

Nu worden ze voor eeuwen erkend als godsdiensten en zo hoort het.

Er zijn meerdere valide redenen waarom wij ons terecht kwalificeren

als zijnde een godsdienst, maar het voorgaande zegt genoeg.

 

Wat voor soort godsdienst zou je die van jou willen noemen?

Onze godsdienst is gebaseerd op ras gebaseerd en op de Eeuwige

Natuurwetten. Daarom zijn wij een raciale en dus natuurlijke godsdienst.

 

Zijn er voorgeschreven voorwaarden om volgeling van The CHURCH

OF ROHAWA! te worden?

Er zijn helemaal geen voorgeschreven voorwaarden; echter, onze kerk

moedigt wel aan het concept van gezond leven, wat betekent terug te gaan

naar de Natuurwetten met betrekking tot voeding, zoveel als wij teruggegaan

zijn naar de Natuurwetten op de gebieden van samenleving, regering, religie,

ras en genetische code.

 

Vereer je de Natuur?

Wij vereren niets of niemand. Wij geloven dat het heilige idee van

verering beneden alle peil is. Het betekent jezelf verlagen tot het

rampzalige onderwerpen aan hetgeen je vereert, of het nu iets

denkbeeldigs is of werkelijkheid. Meer dan duizend jaar hebben mensen

als gekken allerlei katten, koeien, de zon, stenen, spoken en geesten   

vereert. In  feite een boek claimt dat 30.000 goden werden vereerd voor

de Joden “Jehova” en ontelbare spoken daarna. Wij vinden dat dit gekke

praktijken zijn, gebaseerd op primitief bijgeloof en een beschamend

overblijfsel van een onbeschaafd verleden van het mensdom.

 

Nu je niet in een God gelooft en niets vereert, wat is dan het

doel van jouw religie?

We hebben dit al verwoord in een antwoord op vraag 2 en wij hebben 

onze doelstelling en onpartijdigheid al door en door toegelicht in

de EEUWIGE NATUUR RELIGIE en de WHITE MAN┤S BIBLE, in het bijzonder

in Hoofdstuk Een van het laatstgenoemde. Maar kort willen wij het nogmaals

aangeven: Wij hebben het hooggestemde en meest nobel ideaal opgezet wat 

menselijk gezien mogelijk is, nl. de Overleving, Uitbreiding en Vooruitgang

van het blanke ras. Mocht het blanke ras niet de toewijding van onze hevige

krachtsinspanning waard zijn, wie dan wel? Nikkers en apen? Denkbeeldig, niet

bestaande spoken in de lucht? Met CREATIVITY hebben wij het blanke ras een

groot en nobel levensdoel gegeven. Wij hebben het blanke ras een programma

gegeven voor de eigen verlossing en vooruitgang voor de komende miljoen jaren.

Wij hebben ons eigen ras een geloofsovertuiging gegeven, waar alle leden van

ons ras elkaar te hulp kunnen schieten ongeacht de nationaliteit.

Uiteindelijk, na duizenden jaren ploeteren, verdeeldheid en zelfvernietiging

heeft het blanke ras nu een zinvolle opbouwende religie, waar een

betere wereld op gebouwd kan worden voor altijd voor zichzelf en hun toekomstige nageslacht.

 

Maar heeft jouw geloof enige morele waarden?

Dat heeft het zeker. Wij hebben ons ontdaan van de oude, absurde

waarden om het als een grote deugd te beschouwen om jouw leven op

te dragen aan niet bestaande spoken in de lucht. Daarvoor in de plaats

concentreren wij ons op de realiteit en op het opbouwen van een beter

leven voor onszelf en onze afstammelingen hier op deze planeet aarde,

de enige plek die men ooit gekend heeft om te leven, geestelijk of anders.

Wij beschouwen het blanke ras als de hoogst en meest belangrijke waarde

op het aardoppervlak en beschouwen de overleving, uitbreiding en vooruitgang 

van ons eigen ras als de hoogste prioriteit. Vandaar dat de Gulden Regel

en de hoogste moraliteit in ons geloof is, dat wat goed is voor het

blanke ras de hoogste deugd is en dat wat slecht is voor het blanke ras

een doodzonde is. Door het promoten van deze morele waardes, bouwen

wij ook een intelligentere, gezondere en mooier mensenras op.

 

Als je niet in God gelooft, hoe verklaar je dan de vraag van

wie dit allemaal bij de start (aanvang) gemaakt heeft?

Dit is een favoriete strikvraag, waarmee de Christenen jou in hun

val wil lokken. Het zou net zo logisch zijn als wij hen vragen wie

God gecreŰerd heeft, omdat er een aanvang moet zijn. Natuurlijk is

hun stokpaardje, dat God altijd heeft bestaan. Dit wordt natuurlijk gedaan

om verwarring te stichten. We kunnen zelf een sluw antwoord bedenken

en zeggen dat Mandrake the MagiŰr het allemaal gemaakt heeft met zijn

magie. Hoofdzaak is, dat niemand weet hoe dit enorme, onmetelijke heelal

is ontstaan en in feite weet zelfs niemand of er ooit een start was of

dat het al heeft bestaan in alle eeuwigheid en of het in de toekomst

zal blijven bestaan. Omdat niemand in dit stadium van menselijke ontwikkeling 

en beschaving weet hoe dit enorme en onmetelijke heelal is ontstaan, of

dat er wel een begin was, vinden wij het niet onze plicht om het antwoord

te geven. Evenmin is het erg belangrijk voor de overleving en voorspoed

van het blanke ras om een antwoord te hebben voor dit geheim.

Veel belangrijker zijn de echte problemen van hoe ons te verlossen uit

de slechte greep van het Joodse netwerk en aan onze eigen overleving

en eigenbelang te werken. Voor meer uitleg over dit onderwerp, zie

pagina 196 en 197 van NATURE┤S ETERNAL RELIGION.

 

Heb jij dan nergens vertrouwen in?

Ja, dat hebben we zeker. Ons vertrouwen wordt uiteengezet op 508

pagina┤s van NATURE┤S ETERNAL RELIGION. Wij hebben vertrouwen in de

toekomst van het blanke ras en hun uiteindelijk triomf. Wij beschouwen

dat als het hoogste en belangrijkste doel. Het feit is, dat wij in alles

geloven dat waardevol en zinvol is om dat te bewijzen. Wij geloven niet

in het bovennatuurlijke, in spoken en een tweede wereld buiten het

bestaande universum. Wij geloven niet in een wereld van geesten en spoken

en we geloven zeker niet in de Joodse Bijbel, die geschreven is door

een kliek liegende Joodse scriptschrijvers. Wij geloven in “EEN

SCEPTISCHE EN LEERGIERIGE DENKWIJZE IS GEEN ONDEUGD. LICHTGELOVIGHEID

EN BIJGELOVIGHEID IS GEEN DEUGD.”

 

Je zegt dat je gelooft in alles wat op voldoende bewijs steunt,

maar toch zeg je in jouw boek NATURE┤S ETERNAL RELIGION dat je niet

gelooft dat Christus ooit geleefd heeft. Maar is er niet net zoveel bewijs,

dat Christus geleefd heeft als dat Julius Ceasar geleefd heeft?

Nee, dat is er niet. Hoewel er geen overvloed aan bewijs is voor

Julias Ceasar bestaan, is er ook geen enkel stukje bewijs dat Christus

bestaan heeft voor de periode dat hij op deze aarde rond heeft gelopen.

Ceasar bijvoorbeeld heeft veel eigen manuscripten nagelaten, die vandaag de

dag door schoolkinderen woord voor woord bestudeerd kunnen worden. Christus

heeft geen enkel beschreven woord nagelaten en elke citaat in de bijbel is

vermoedelijk aangegeven door een mogelijke reporter, zoals, Mattheus, Markus

Lucas of Johannes. Maar er is zelfs geen enkele spaan van authentieke

historische informatie beschikbaar van deze zogeheten reporters. Christus

of het Christendom wordt in de eerste honderd jaren van de zogeheten Christen

tijdperk, door geen enkele authentieke Romeinse of Griekse schrijver of ieder

andere schrijver uit die tijd genoemd. Geen enkele rechtmatige historicus,

dramatist, toneelschrijver, dichter of een of andere kroniekschrijver uit die

periode heeft zijn bestaan, mocht dat zo zijn opgetekend. Hoewel, er zijn

van Julius Ceasar standbeelden en bustes gebeeldhouwd naar zijn eigen

gelijkenis, is er geen enkele schildering, standbeeld, buste of beeldhouwwerk

die ook maar enigszins aangeeft hoe Christus eruit zag.

Kortom, waar er bewijs te over is over de historische activiteiten van

Julius Caesar als een succesvolle generaal, consul, keizer en onnoemelijke

andere historische daden die hij verricht heeft, is er geen enkel legitiem 

bewijs die het bestaan van Christus rechtvaardigt.

Elke bewering over Hem is gekunsteld en bedacht door mensen, die veel later

hebben geleefd, verscheidene generaties later zelfs en die deze bewering bleven propageren in wat uiteindelijk resulteerde in een verpletterende en enorme godsdienst, een erbarmelijke weerspiegeling van de lichtgelovigheid en bijgeloof van het mensdom. Voor verdere details, zie hoofdstuk 16 van deel I van Natuurs Eeuwige Geloof.

 

Nu je aangegeven hebt, dat de Joden alle krachtige zenuwcentra bezitten

hoe wil je hen nu daaruit verdrijven en de blanke man de controle over

hun lot teruggeven?

 

Wij menen dat te doen door de oprichting en uitbreiding van de CHURCH

OF THE RAHOWA!, totdat het doorgedrongen is in de gedachte en hart en

ziel van alle de juiste leden van het blanke ras. Zoals we al eerder 

hebben aangegeven is ons grootste probleem om de manier van denken van

de blanke mensen weer op het rechte spoor te krijgen. Wij geloven stellig

dat het haalbaar is en uitgevoerd moet worden door een religieuze beweging

die toegewijd is aan de overleving, uitbreiding en voortgang van het blanke

ras. Wij menen, dat dit de enige manier is om deze enorme taak te volbrengen.

Het is haalbaar en het zal uitgevoerd worden. Voor verdere details van

ons programma, zie de tweede laatste hoofdstuk van Natuurs Eeuwige Geloof.

 “De Weg naar Grootheid”.

 

Gelooft CREATIVITY in hulp aan de medemens?

Ja, dat doen wij, maar wij zijn erg selectief aan wie we hulp, liefde

en toewijding verlenen. Per definitie geloven we niet in heb jouw

vijand lief, noch help hen. De Joden en modderrassen beschouwen wij

als onze vijand. Daarom geloven wij in selectieve hulp jegens onze eigen

soort, te weten onze eigen blanke raciale kameraden. De blanke man is de

maatstaf van alles en wij geloven er in, om alles door de ogen van de

blanke man te zien en vanuit het gezichtspunt van de blanke man.

 

Is de bijbel niet onomstotelijk bewezen uit recente wetenschappelijke

ontdekkingen en is het gat tussen Christelijkheid en wetenschap

niet snel verslechterd?

Per definitie niet. Het antwoord voor beide vragen is een krachtige

NEE! De kloof tussen christendom en wetenschap is net zo groot als de

Grand Canyon. Het is vergroot sinds de wetenschap grote strijden voorging.

De kloof is niet meer te verkleinen of te overbruggen. Een astronomiestudie

en de ontdekking van biljoenen andere melkwegstelsels schildert het idee

van spoken in de lucht af als een lachwekkende dwaasheid. Een geologiestudie

schildert het idee van een vloedgolf in het jaar 2348 BC af

als een nooit bestaand bedrog. Een bestudering van de Egyptische geschiedenis

verwerpt eveneens het verhaal van de vloedgolf. Verder verwerpt een

studie van de onvervalste geschiedenis eveneens het “verhaal” die de Joden

verzonnen hebben over henzelf in het Oude Testament. Het zij voldoende om

te zeggen dat het conflict eindeloos is en een grote reeks boeken is

over dit onderwerp geschreven. Het is verkrijgbaar in twee delen en

heet “De geschiedenis van de oorlogvoering tussen Wetenschap en de

Theologie van het Christendom”, geschreven door A.D.White. Jammer genoeg

wordt het niet meer gedrukt en is het erg moeilijk verkrijgbaar.

 

Wat valt er te zeggen over de recente ontdekking van de Dode Zee Rollen?

Ik heb verschillende goede boeken gelezen over de Dode Zee Rollen. Wat

alle Rollen mij bewijzen is, dat het volgens mij blijkt

(a) dat er reeds een kleine Joodse sekte bij de Dode Zee leefde, genaamd

de Essenes.

(b) Dat de Essenes essentieel dezelfde zelfmoord ideeŰn verspreidden

waarin zij aanspraak maken op e omhelzing van Jezus Christus in de

Preek van de Maand. (c) Het lijkt erop, dat de zogenaamde nieuwe

leerstelling kenmerkend is voor een mythische Zoon van God, genaamd 

Jezus Christus, niets nieuws dus, maar die al woord voor woord gepromoot

werd door de Essenes, al minstens honderd jaar vooraf aan het

Christentijdperk.

 

Wat valt er te zeggen over de archeologische opgravingen en ontdekking

van steden zoals Jericho? Bewijst dat niet de origineelheid van de Bijbel?

Totaal niet. Wat het bewijst is, dat er eens een stad bestaan heeft

genaamd Jericho, als het als zodanig bevestigd wordt en de wetenschappers

zijn het er nog niet over eens. En zelfs als het waar is, de Bijbel

noemt ook steden zoals Rome, Jeruzalem en vele andere, die vandaag de

dag nog steeds bestaan. Dus dit alles bevestigt niet meer, dat er

steden waren zoals Jericho, Rome en Jeruzalem gedurende bijbelse tijden

maar het biedt niet de minste bevestiging van de rest van de 

hocus-pocus.

 

Dus hoe zie je het verschil tussen wetenschap en christendom?

Voornamelijk zien wij dat wetenschap niets anders is dan georganiseerde

gezond verstand. Het zoekt naar eerlijke antwoorden. De wetenschap zoekt

objectief naar de waarheid, ongeacht waartoe het leidt. Echter, het

Christendom zoekt om de waarheid te onderdrukken en concentreert zich

op het opdringen van eigen beweringen aan hun aanhangers, ongeacht hoe

waanzinnig of krenkend deze bewering overkomt op de intelligentie van hun

aanhang. De wetenschap heeft de kennis en vooruitgang van het blanke ras

bevorderd als geen ander. 

Christendom echter, heeft de kennis en vooruitgang versmoord getuige

de duizend jaar van de Donkere Jaren en heeft bijgeloof, onwetendheid

en lijden onsterfelijk gemaakt.

 

Het blanke ras schijnt het goed gedaan te hebben met betrekking tot

eigen behoud.

Waarom maak je je dan zo bezorgd over hun overleving?

Het blanke ras is gewend redelijk succesvol te zijn in de 15e, 16e,

17e, 18e en 19e eeuw, maar daar blijft het bij. Betrekkelijk laat zoals

in 1920, was het blanke ras in aantal overtroffen door de modderrassen

over de gehele wereld in de verhouding 2 op 1. Vandaag, nauwelijks twee

generaties later is het overtroffen door het snel exploderen van de 

modderrassen over de gehele wereld in de verhouding van 12 op 1. De

Verenigde Naties, een door Joden gecontroleerde organisatie, meldt vrolijk

dat in een andere generatie het blanke ras overklast zal zijn op deze aarde

in de verhouding van 49 op 1. Iemand met alleen een eenvoudig wiskundig

begrip kan zien, dat het blanke ras nu een zeer bedreigde diersoort is en

dat vrij snel zal uitsterven of in vergetelheid zal geraken. 

In alle gevallen, het blanke ras zal weg zijn en met hen zal ook verdwijnen

alle goede dingen dat het voortgebracht heeft, zoals beschaving, cultuur,

kunst en alle andere waardevolle attributen die wij zien als

bijdrages aan het goede leven.

De tragische en ironische kanten aan dit alles is dat het de blanke man

mogelijkheid is om overvloedig voedsel te produceren, de blanke man

zijn techniek, de blanke man zijn medicijn en alle andere waardevolle

bijdragen door zijn eigen kunnen, idioot genoeg overgebracht naar de

parasiterende modderrassen wat nu geleid heeft tot de huidige dorre

catastrofe. Deze van het blanke ras waardevolle bijdragen overgedragen

aan de modderrassen heeft de laatstgenoemde explosieve toename veroorzaakt.

Het is het onveranderbare doel van de CHURCH OF THE RAHOWA! om de blanke 

man weer tot bezinning te krijgen en om weer zijn creativiteit en

productiviteit te behouden ten gunste van zijn eigen ras en alleen maar

zijn eigen ras.

 

Nature┤s Eternal Religion en de White Man┤s Bible zijn schitterende boeken

en ik kan meegaan met bijna alles wat je zegt. Maar waarom moet je dit

allemaal bederven door Hitler er bij te slepen?

Elke dag van de week storten de Joden hoeveelheden van grove leugens en

smaadredes uit tegen Adolf Hitler (1889-1945), ondanks dat hij nu al

meer dan 55 jaar dood is. Het zou een biljoen dollar per jaar kosten om

de gemene, door Joden over de gehele wereld uitgestorte propaganda te   

kopen, die Hitler belasteren. Dit alles is het beste bewijs, hoe bang

de Joden zijn van Hitler┤s ideeŰn over de supremacy van het blanke ras.

Daarom moet het belang van de bijdragen van deze grote blanke

leider voor onze zaak een deel zijn van onze overtuiging en dat eerlijk

geanalyseerd moet worden en goed herkenbaar zijn.

 

Is CREATIVITY het in alle opzichten eens met Hitler?

Niet in alle opzichten. Er zijn vier of vijf hoofd uitgangspunten

waarin we verschillen met het Nationale Socialisme. Het belangrijkste verschil

is dat we in Nationalisme geloven, wat zeker tot verdeeldheid heeft geleid

onder het blanke ras. Daarvoor in de plaats steunen wij het Raciale

Socialisme in de omhelzing van alle goede blanke mensen op deze

aardoppervlak in plaats van het Pan-Germanisme.

Zie hoofdstuk 5, deel II van Nature┤s Etarnal Religion. Duitsland,

Adolf Hitler en het Nationale Socialisme.

 

Maar heeft Hitler niet zes miljoen Joden vermoord?

Nee, dat heeft hij niet gedaan. Dit, samen met het christendom

behoort tot een van de grootste leugens en grootste bedrog in de

geschiedenis. Onder hen gesproken, hebben de Joden de groei van

hun totale wereldbevolking tussen 1938 en 1948 bekend gemaakt als een

groei van bijna 16.600.000 tot 17.650.00, een toename van meer dan een

miljoen. Dit zou een buitensporige onmogelijkheid zijn, als het met

6.000.000 miljoen afgeslacht zou zijn in dezelfde periode. Zie hoofdstuk

36 van de White Man┤s Bible.

 

Mocht dit niet waar zijn, waarom zouden de Joden dan zo┤n

enorme leugen vertellen?

Hiermee hebben ze ontzagwekkende veel voordeel geoogst. Wereldwijd

hebben zij het alleenrecht van de propagandamachine waardoor zij

zonder enige tegenwerking deze leugen hebben kunnen overbrengen.

 

Welke zijn de voor de Joden “ontzagwekkende voordelen” waar je het

over hebt? (a) Het heeft voor de Joden, die de echte aanstichters 

en ware schuldigen zijn van Wereldoorlog II, mogelijk gemaakt om als   

slachtoffers bestempeld te worden waardoor zij wereldwijd sympathie hebben

geoogst van de lichtgelovige en niets vermoedende niet-joden of Gojims, zoals

zij ze zelf noemen. (b) Door deze wereldsympathie, konden zij de Arabieren

van hun land Palestina beroven en de gangster Staat IsraŰl oprichten. 

(c) Het heeft hen mogelijk gemaakt om de Duitsers te beroven door jaarlijkse

restituties ten bedrage van biljoenen dollars aan de Staat IsraŰl. Kortom,

dit is simpel afpersing en beroving.

(d) het heeft hen mogelijk gemaakt om een wreed vernietigingsprogramma tegen

de oppositie van de Joodse agressie te volgen en de hele wereld te bezitten. 

(e) Hierdoor hebben zij een welvarend en strak bolwerk verkregen op de

wereldbevolking op de gebieden, financiŰn, propaganda, regeringsbrede

uitbreidingen en de verspreiding van het Joodse Communisme.

 

Dus wat stel je voor als antwoord op het Joden probleem?

Het enige totale antwoord voor de blanke mensen van de wereld is

om zich te verenigen en te organiseren en de controle te heroveren 

van hun eigen bestemming. Dit is het hoogste recht in de natuur. Om

dat mogelijk te maken moeten zij iets hebben om zich te verenigen en   

dat iets moet een betekenisvol, belangrijk en waardevolle geloofsbelijdenis

zijn waar alle goede blanke mensen op deze aarde hun leven aan kunnen wijden.

Hierin hebben we voorzien in de vrome geloofsbelijdenis van CREATIVITY

en wat voortgezet wordt in NATURE┤S ETERNAL RELIGION en de WHITE MAN┤s BIBLE.

Hierin ligt de filosofie, het credo en het verlossingsprogramma van het

blanke ras voor altijd verborgen ten gunste van hun eigen overleving,

uitbreiding en voorspoed. Het is elke blanke man┤s hoogste morele plicht

om dit edele credo te promoten, verbeteren en te verspreiden niet alleen

voor hun eigen generatie, maar ook voor ons toekomstig nageslacht in

de komende miljoen jaren. Laten we ons daarom aan deze nobele wijden

en aan het werk gaan.

Reverend Cailen Cambeul, P.M.E.
Church Administrator, Creativity Alliance
Church of Creativity South Australia
Box 420, Oaklands Park, SA, Australia, 5046

Email: Admin@creativityalliance.com
Business: https://CreativeITworld.com | Cailen@creativeitworld.com
https://www.bitchute.com/channel/CreativityAlliance

Creator Flags, the Holybooks of Creativity, Shirts & More ...
See https://CreativityStorefront.com


"In the beginning of a change, the patriot is a scarce man, brave, hated, and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot." Mark Twain.